Monter telekomunikacionih mreža/Elektromehaničar za termičke i rashladne uredjaje